Trường
THCS DIỄN THÁP

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS năm học 2015 -2016

Ngày 14/12/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS năm học 2015 -2016. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các trường THCS trên địa bàn huyện và 157/157 thí sinh đã về dự.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS lần này có 194 thí sinh đến từ 34/34 trường THCS trên địa bàn huyện tham gia ở 2 phần thi sáng kiến kinh nghiệm và kiểm tra năng lực. Sau 02 vòng thi đã có 157 thí sinh  đủ điều kiện dự thi vòng thực hành.     
        Tại hội thi, các thí sinh đã thể hiện sự cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh chủ động linh hoạt, sáng tạo, và những hiểu biết vững vàng về chuyên môn, nhằm mang đến cho hội thi những giờ dạy sinh động, những sáng kiến kinh nghiệm mới mang tính hiệu quả, có khả năng áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy và học tại các đơn vị trường học.

 Kết quả,  Ban tổ chức đã công nhận 154 thí sinh đạt giáo viên dạy giỏi huyện cấp THCS năm học 2015 - 2016.
          Ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các giáo viên tham gia hội thi lần này, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã trao tặng giấy chứng nhận và phần thưởng cho 12 thí sinh có thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS năm học 2015 - 2016.

.