3629144
guPMR1vLOcMhWKTZPyyFCFS11KzZNHZIVXPwAK74D1emf0iuhw93DjmLDozf9rsg
Giới thiệu
0

Giới thiệu

Trường Trung học Cơ Sở Diễn Tháp

Địa chỉ: Xóm 5 - Diễn tháp - Diễn châu - Nghệ an. 

Email: thcsdienthap.dc@nghean.edu.vn

Điện thoại: 0383675302